E.H.B.O vereniging 

Landsmeer

Tips 


Op deze pagina leest u de 5 belangrijkste punten vanuit EHBO. Onder aan de pagina kunt u een handig overzicht downloaden met pleister technieken bij verschillende soorten toepassingen.


Hoewel elke situatie bij ongevallen en acuut optredende ziekten anders is, bestaat de eerste hulp uit 5 onderdelen, die altijd van toepassing zijn. Bij elk ongeval of acuut zieke gaan we uit van de volgende 5 belangrijkste punten:

 
1. Let op gevaar.
Allereerst voor uzelf, voor eventuele omstanders, en voor het slachtoffer. Neem nooit risico, maar neem eerst maatregelen om het eventuele gevaar op te heffen.

Voorbeelden van gevaarlijke situaties zijn onder andere:

 • Naderend verkeer
 • Brand
 • Elektriciteit
 • Gevaarlijke stoffen en gassen

2. Ga na wat er is gebeurd en wat iemand mankeert.
Gebruik uw zintuigen. Kijk naar het slachtoffer en zijn omgeving.

 • Luister wat het slachtoffer of de omstanders vertellen.
 • Ruik of er gassen hangen.
 • Als het slachtoffer zelf aanspreekbaar is, kunt u deze informatie van het slachtoffer krijgen.
 • Als het slachtoffer niet aanspreekbaar is, vraagt u het aan de omstanders.

U kunt pas hulp verlenen als u weet wat het slachtoffer mankeert. 
 

3. Stel het slachtoffer gerust.
Ieder slachtoffer of acuut zieke is angstig. U kunt het slachtoffer geruststellen door te zeggen wie u bent. Vertel het slachtoffer dat u hem of haar niet alleen zult laten. Zeg hem of haar dat er meer deskundige hulp onderweg is. Hiermee helpt u het slachtoffer de eerste schrik te verwerken.
 
4. Zorg voor deskundige hulp.
Laat  112 bellen. Blijf bij voorkeur zelf bij het slachtoffer en laat iemand anders hulp waarschuwen. Een goede melding is van groot belang. De volgende punten moeten worden doorgegeven:

 • Naam van de melder. 
 • Plaats waarheen de hulp moet komen.
 • Wat er gebeurd is. 
 • Hoeveel slachtoffers zijn er.
 • Wat het slachtoffer mankeert. 
 • Vraag aan degene die de melding doet om terug te komen en te vertellen welke hulp er komt en hoe snel.

5. Help iemand op de plaats waar hij of zij ligt of zit.
Ga een slachtoffer niet onnodig verplaatsen. Bij verplaatsing kunnen letsels verergeren. 

6. In geval van nood: ICE
Slachtoffers van een ongeval hebben vaak een telefoon bij zich. Maar als het slachtoffer zelf niet bij bewustzijn is, weet het hulpverlenend personeel niet wie men moet waarschuwen uit de (vaak lange) lijst met telefoonnummers.


De oplossing daarvoor is ICE (In Case of Emergency). Sla onder ICE het nummer op van de persoon die als eerste gebeld moet worden.

  

 Technieken 

Technieken hoe een pleister te plakken
pleisterkaart.png (301.5KB)
Technieken hoe een pleister te plakken
pleisterkaart.png (301.5KB)